AfterShokz – pokochaj sport jeszcze bardziej!

David Crossby powiedział kiedyś, że mu­zyka jest naj­subtel­niej­szą for­mą prze­kazu, stwier­dzając, że żad­na dzie­dzi­na sztu­ki nie po­rusza, ani nie wpływa na podświado­mość tak, jak mu­zyka właśnie. <3 Zgadzam się z tymi słowami całkowicie. Muzyka stanowi bardzo ważną część mojego życia i towarzyszy mi niemal w każdym jego momencie. Nie wyobrażam sobie pójść na trening, czy…